Eläinsuojelu Suomessa

Kuinka eläinsuojelu toimii Suomessa?

Suomen läki määrää, että jokaisella ihmisellä on velvollisuus huolehtia eläinsuojelun toteutumisesta. Eläinsuojelulain piiriin kuuluvat niin lemmikki-, tuotanto-, koe- kuin luonnoneläimetkin. Eläinsuojelulailla pyritään ehkäisemään eläinrääkkäystä parhaalla mahdollisella tavalla. Lain tarkoituksena on myös turvata ja edistää eläinten hyvinvointia. Eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan kaikinpuolista terveyttä sekä eläintenhoitoa, joka ottaa huomioon niiden luontaiset käyttäytymistarpeet.

Suomessa on eläinsuojelulaki, jonka täytäntöönpanoa ja noudattamista valvoo ja ohjaa ylimpänä viranomaisena Maa- ja metsätalousministeriö. Myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on ohjata ja valvoa eläinsuojelulakia ja eläinkuljetusasetuksia sekä niiden täytäntöönpanoa ja noudattamista. Evira ei kuitenkaan tee tilojen tai kuljetusten tarkastuksia, vaan nämä tehtävät hoitaa muu viranomainen.

Aluehallintovirasto valvoo eläinsuojelulain noudattamista omalla toimialueellaan. Valvontaa hoitavat läänineläinlääkärit, jotka tekevät myös eläinsuojelutarkastuksia. Kunnaneläinlääkärit ja poliisi osallistuvat myös eläinsuojelulain ja eläinkuljetuslain valvontaan oman kuntansa alueella. Kunnaneläinlääkärin ja poliisin lisäksi myös kunnan terveystarkastaja toimii valvontaviranomaisena. Teurastamon tai teurastuspaikan alueella eläinsuojelulakia valvoo tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri toimii mm. rajanylityspaikan valvontaviranomaisena.

Suomen eläinsuojeluyhdistys ja sen toiminta

Suomen eläinsuojeluyhdistys eli SEY on maamme suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY:n tavoitteena on lisätä kaikkien eläinten hyvinvointia ja kunnioittamista yhteiskunnassamme. Omalla toiminnallaan SEY pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia ja auttamaan hätää kärsiviä eläimiä.

SEY:n piirissä toimii 80 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ympäri Suomea. Heidän tehtävänään on lisätä ihmisten eläinsuojelutietoutta. Eläinsuojeluneuvojat toimivat myös valvojina ja tarkastavat eläintenpitopaikkoja saamiensa ilmoitusten perusteella.

SEY:n eläinsuojeluvalvojiin voi ottaa yhteyttä eläintenpitoa koskevissa asioissa. Heille voi tehdä ilmoituksen, mikäli epäilee ettei jossakin eläintenpitopaikassa noudateta eläinsuojelulakia. Heiltä voi myös kysyä neuvoa kaikenlaisiin eläinongelmiin liittyvissä asioissa.

Suomen eläinsuojeluyhdistyksellä on yhteensä yli 40 jäsenyhdistystä, jotka toimivat oman alueensa eläinsuojeluasiantuntijoina. Yhdistykset järjestävät aktiivisesti myös erilaisia kampanjoita, kuten leikkaus- ja rokotuskampanjoita.

Sen lisäksi, että SEY:n jäsenyhdistykset auttavat eläinsuojeluun ja eläinten hoitoon liittyvissä kysymyksissä, osa yhdistyksistä auttaa myös kodittomia eläimiä ottamalla niitä huostaansa ja etsimällä niille uudet kodit. On myös yhdistyksiä, jotka ylläpitävät esimerkiksi eläinten hautausmaata.

Eläinsuojeluyhdistysten toiminta on arvokasta toimintaa, koska se perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön.